Τα γνήσια ανταλλακτικά,τα κάνετε απόσβεση σε βάθος χρόνου;

Ενώ τα φθηνά ανταλλακτικά τα πληρώνεται δύο και ίσως τρεις φορές περισσότερο;