Μπορούμε να σώσουμε τα μπεκ πετρελαίου.

Αρκεί να φροντίζουμε κάθε 60,000 χλμ την εξαγωγή τους,και την επανατοποθέτηση τους με καινούργιες ροδέλες και την ειδική πάστα επίστρωσης?